De Friese Koe

(17de jaargang, nr.4, juli/augustus 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het is maar goed dat het befaamde bronzen beeld van ús mem in Leeuwarden op een sokkel staat, dan lijkt deze oer-Friese koe nog een beetje imposant. Ze is eigenlijk maar een kleintje. Zulk praat moest je begin jaren vijftig, toen over de vorm van het beeld werd nagedacht, niet hebben.

Seks: last en lust

(17de jaargang, nr.3, mei/juni 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Een opvallend, oud kunstwerk uit de Koninklijke Bibliotheek siert het mei-nummer van Fryslân. De maker van de gouache in het liber amicorum van Juw van Harinxma uit 1625 zou wel vreemd opkijken als hij zijn werk terugziet op een tijdschriftomslag met als thema-titel "Seks".

Het water komt!

(17de jaargang, nr.2, maart/april 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De maarteditie van Fryslân gaat over wateroverlast. Dat is een "eeuwig" actueel thema in Friesland. Ga maar na: het langste stuk buitengrens is water, tot de aanleg van de Afsluitdijk (eigenlijk 'Afsluitdam') zout water. En dan heeft de Friese bodem ook nog een onhandig reliëf.

Drank: misbruik en bestrijding

(17de jaargang, nr.1, januari/februari 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het nieuwe nummer van Fryslân heeft een thema dat vandaag de dag velen aanspreekt: drank, en dan met name misbruik daarvan. De artikelen zijn historisch, niet alleen omdat Fryslân een historisch blad is maar ook door het volkomen andere karakter van het drankprobleem in met name de 19de eeuw, vergeleken met tegenwoordig.

Banken – sparen en lenen

(16de jaargang, nr.6, november/december 2010)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Onze voorouders waren lang niet zo degelijk als wij denken. Spil- en speculatiezucht waren ondeugden die onder de gegoede Nederlanders wijdverbreid waren. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een ideële instelling, begon in de 19de eeuw met het propageren van het sparen en richtte daarvoor spaarbanken op.

De lucht in!

(16de jaargang, nr.5, september/oktober 2010)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De ‘luchtvaart’ in Friesland stelt toch wel wat meer voor dan je dacht en waaiert uit naar mooie verhalen. Natuurlijk, de basis Leeuwarden met z’n bewogen oorlogsgeschiedenis, de Jouster ballonfeesten, de kleinere vliegvelden Ameland/Ballum en Drachten, maar ook de helicopter-reddingsdiensten, de zweefvliegerij, modelvliegers en tientallen Friese bedrijven die de kost verdienen met luchtvaart.