De dageraad van de sport in Friesland

(18de jaargang, nr.4, juli/augustus 2012)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het is moeilijk meer voor te stellen dat sport vroeger een ietwat obscure bezigheid was voor ofwel mensen met tijd, geld en malle ideeën, ofwel 'fanatiekelingen'. Anderhalve eeuw geleden was sport, zeker in Friesland, een kleine bijzaak die soms snel kon uitgroeien tot een hoofdzaak.

Popmuziek in Friesland

(18de jaargang, nr.3, mei/juni 2012)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Afgelopen Pasen vierde popfestival Aaipop in Nijlân het 25-jarig jubileum. Het van oudsher wat statige Tresoar wijdde er een tentoonstellinkje aan, waarmee duidelijk werd dat popmuziek in Friesland tegenwoordig serieus genomen moet worden.

Bevallen en opstaan

(18de jaargang, nr.2, maart/april 2012)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het kraambed is eeuwenlang een bron van zowel grote vreugde als doffe treurnis geweest. Menig nieuw leven doofde weer snel, een barende vrouw verkeerde in grote ongewisheid of zij de bevalling zou overleven. De risico's waren enorm, de kennis van complicaties gering.

Jonathan Israel

(18de jaargang, nr.1, januari/februari 2012)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Radical Enlightenment, daar staat Jonathan Israel om bekend. En radical, dat is hijzelf zeker: hij maakt keuzes die kraakhelder zijn. De (Westerse) politieke filosofie in het tijdperk 1650-1800 is door Jonathan Israel tot overzichtelijke proporties teruggebracht.

Grensgevallen

(17de jaargang, nr.6, november/december 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De indeling van Friesland in gemeenten vanaf de Franse Tijd is een af en toe vermakelijke cocktail van wijsheid, persoonlijke ambities, naijver, hebzucht en doelmatigheid. En het proces duurt voort: zijn nog maar pas tal van gemeenten in zuidwest-Friesland samengeklonterd tot een grote eenheid onder leiding van Sneek, de opdeling van Boarnsterhim onder zijn buren is aanstaande.

Staveren 950 jaar stad

(17de jaargang, nr.5, september/oktober 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De oudste stad van Friesland, dat is Staveren. Een naam die op middeleeuwse kaarten vaak eenzaam in een grote lege omgeving staat te pronken. Zo'n stad moet toch wel wat voorstellen, zou je denken.