Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 september 2020

31 mei 2019

Munt of buit?

21 mei 2019

Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’

19 december 2016

Sieperda-symposium 2016 op vrijdag 16 december

11 november 2016

Statuten van het KFG geplaatst op de website

13 juli 2016

Nieuwe website van het Koninklijk Fries Genootschap, Historisch Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries

13 januari 2016