In dit nummer: Fryslân 2021-3

Stormvloeden en paalwormen

Het Friese kustlandschap is in sterke mate bepaald door de invloed van de zee, meer speciaal door stormvloeden in de 18de en 19de eeuw. De ellende werd verergerd door de plaag van paalwormen. Hoe vormde dit de slaperdijk bij Zurich en het Workumer Nieuwland?
In dit nummer: Fryslân 2021-3

Scènes uit een adellijk leven

Een luxe drinkglas met 22 namen van adellijke jongelui, in 1599 gemaakt ter gelegenheid van een verloving, biedt een uniek inzicht in het leven van de adel in Friesland. Onder de namen bevinden zich Cammingha, Botnia, Eminga, Walta, Grovestins, Burmania, Dekema en Ockinga
In dit nummer: Fryslân 2021-3

Landjepik

Al in de Middeleeuwen was de betonning in de verraderlijke Waddenzee een overheidstaak. Groningen begon ermee bij Schiermonnikoog, maar dat was tegen het zere Friese been. Zo begon een eeuwenlange tonnen-rivaliteit, met eindeloze rechtszaken tot gevolg.
In dit nummer: Fryslân 2021-3

Muiterij bij Follega

In augustus 1799 raakten de treurige restanten van de Bataafse marine vermalen tussen de krijgsmachten van Frankrijk, Engeland en Rusland. De kanonneerboten Schrik en Vernieler, de barkas De Ruijter en de galei Zeeduivel zouden de Friese kusten bewaken, maar dat werd een beschamend drama.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages