In dit nummer: Fryslân 2020-5

Een varkenshok, en hij stonk

De deftige heren van het Fries Genootschap wilden niet naast hem zitten: Knjillis Salverda stonk, kon geen nette huishouding onderhouden en er was geen sprake van dat hij kans maakte om lid te worden van het Genootschap. Salverda studeerde in Franeker en werd onderwijzer in Wons, wat hij niet meer zou verlaten. Zonde, vonden zijn vrienden, want zijn schrijven achtten zij zeer hoog.
In dit nummer: Fryslân 2020-5

De militair

Niet alleen Willem Lodewijk is in de vergetelheid geraakt, militaire geschiedenis is tegenwoordig volledig uit de gratie. Spijtig, want de Opstand had niet kunnen slagen zonder de slimme hervormingen van de graaf waarmee het Staatse leger tegen de Spaanse overmacht toch won. En de Republiek fundament kreeg.
In dit nummer: Fryslân 2020-5

Het lichaam

Op 1 juni 1620 kwamen drie mannen naar het Hof in Leeuwarden, een dag na het overlijden van de stadhouder. Willem Lodewijk, Us Heit, had de beroerte van een week eerder niet overleefd. De door Maurits gestuurde, beroemde, dokter Bontius kon niets meer doen. Nu kwam het aan op de obductie, het snijden in het lichaam van de graaf. Hoe hebben de drie mannen dat beleefd?
In dit nummer: Fryslân 2020-5

De politicus

Willem Lodewijk speelde een eminente rol in de Groningse en Drentse geschiedenis, maar wat speelde hij in Friesland klaar? Hij was hier een uitgesproken bemiddelaar die zich voegde naar zijn plaats als dienaar van de Staten. Het Hof was in bestuurlijk opzicht buiten beeld geraakt. In het eindeloze gekrakeel van de Friese politiek was het voorwaar een prestatie van formaat om telkens de juiste oplossing te vinden.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages