In dit nummer: Fryslân 2018-3

Friese boerderij in Groningerland

Het idee dat op de Groninger klei altijd enorme boerderijen hebben gestaan, blijkt onjuist. Pas in de loop van de 17de eeuw duiken ze op en heten dan Friese schuren. Het waren beeldbepalende veranderingen, want de Groninger schuren waren veel lager, zelfs lager dan het voorhuis.
In dit nummer: Fryslân 2018-3

Boer en landschap

Hoe gaan we de komende jaren een landschap vormgeven waarin mens, natuur en economie weer met elkaar in balans komen? Welke strategieën zijn nodig? En wie neemt daarbij het voortouw? Op die vragen zijn nu nog geen eenduidige antwoorden te geven, hoewel er hard aan wordt gewerkt.
In dit nummer: Fryslân 2018-3

Hooibergen

Anders dan gedacht hebben de nieuwe 20ste-eeuwse boerderijtypes in Friesland de hooiberg niet overbodig gemaakt. De hooiberg blijkt tot ver in de 20ste eeuw een agrarische functie te vervullen en heeft hier en daar nog steeds bestaansrecht op het boerenerf.
In dit nummer: Fryslân 2018-3

Boeren onder architectuur

Het Fries Landbouwmuseum heeft een nieuw onderdak gekregen in de zogenoemde W.C. de Groot-boerderij in Goutum. Een rijksmonumentale ‘pleats’ gelegen in de oksel van de Overijsselselaan en het Van Harinxmakanaal. Een boerderij met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en een treffend onderkomen voor het museum.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages