In dit nummer: Fryslân 2016-5

Gesneefde Contrareformatie

Het gezag van de Habsburgers in Friesland, grofweg het tweede en derde kwart van de 16de eeuw, stond in het teken van herstel van het katholieke geloof. In de praktijk bleek het tegengestelde. Het ging er in Friesland minder ruig aan toe dan in Vlaanderen en Holland, het gereformeerde tij was niet te keren.
In dit nummer: Fryslân 2016-5

Geert Ruiter, boerenpleiter

Iedereen die hem kende, is het er over eens dat Geert Ruiter (1898-1959) een man was met grote talenten, die voor de agrarische sector in Friesland veel goeds heeft gedaan. Hij zocht zijn heil echter bij de Duitse overheerser en daardoor verspeelde hij alles. Volgens de dominee, die bij zijn begrafenis het woord had, bouwde Ruiter een toren, maar zag hij de afgrond niet.
In dit nummer: Fryslân 2016-5

Terpenvereniging

Het eeuwfeest van de Vereniging voor Terpenonderzoek is een mooie gelegenheid om te vertellen wat zij doet, en tot stand heeft gebracht. Toen de vereniging ontstond waren al honderden terpen afgegraven zonder te kijken naar de archeologische schatten. Twee mannen speelden een cruciale rol: de industrieel Jan Evert Scholten, met geld en sturing, en de bevlogen archeoloog Albert van Giffen.
In dit nummer: Fryslân 2016-5

Friese kenniseconomie

De Fryske Akademy en het Koninklijk Fries Genootschap organiseren het Sieperda-symposium (16 december) over de wortels van de Friese kenniseconomie. In Fryslân een voorpublicatie over zuivelgeschiedenis. Het gaat over het zuivelonderwijs, vele jaren in Bolsward, tegenwoordig in Leeuwarden, de mechanisatie en schaalvergroting op de boerenbedrijven, en de impact op het sociale leven van alle betrokkenen.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages