In dit nummer: Fryslân 2016-3

Waar de witte tenten wachten

In de jaren 1920 en 1930 discussieerde rode, blauwe, anarchistische en christelijke kampvuurjeugd druk op de Appelschaster heide over vragen rond recht en onrecht, opstand en strijd, roeping en taak. Het was er een prachtige omgeving voor: min of meer rauwe natuur, een ongerept land, alsof het klaar lag om met idealisme opnieuw ingericht te worden. De jeugd ging er kamperen en kweekte saamhorigheid, onderweg naar een betere wereld.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages