Het Koninklijk Fries Genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Word nu lid van het Koninklijk Fries Genootschap

Koninklijk Fries Genootschap

Portret van Ymck van Paffenrode

Historisch tijdschrift Fryslân

Muiterij
bij Follega

Wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries

Thema: Koning Redbad,
Koning voor eens en altijd

Collectie

Collectie uitgelicht

In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendant-portretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.

Nieuws

Algemene Ledenvergadering

In verband met het coronavirus is besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 29 september te houden. De agenda voor die vergadering verschijnt in het julinummer van Fryslân. Dr. Diana Spiekhout (conservator terpencultuur & middeleeuwen van het Fries Museum) houdt op de ALV een lezing over Friese kleding en sieraden in de Middeleeuwen.

Publicaties

Uitgaven van het Fries Genootschap

Het Genootschap geeft twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het historisch tijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies en lezingen.

Aanmelden

Word lid van het Fries Genootschap

Belangrijkste voordelen van het lidmaatschap:
• Het jaarboek De Vrije Fries
• Zesmaal per jaar het historisch tijdschrift Fryslân
• Gratis toegang met gezinsleden tot het Fries Museum

Onze collectie