S1945-012 01 lyts websiteDe wereld van Joost Halbertsma was een mannenwereld: drie broers, vijf zonen, collega’s, geleerden, jonkers. Maar op het tweede gezicht speelden de vrouwen net zo goed een grote rol in zijn leven. En niet alleen in zijn persoonlijke leven: hij bracht bijvoorbeeld in lezingen de beperkingen voor vrouwen uit de fatsoenlijke stand ter sprake. De zelfbewuste en vastberaden Friese vrouw was zijn model.

Ik wil dit nummer hebben