IB01004006 websitePredikant Joost Halbertsma genoot een status als fantasierijke oudheidkundige, volkskundige en vooral kundig geleerde op literair gebied. De culturele geschiedenis van Friesland is sterk door hem gekleurd, maar hoeveel invloed had Joost Hiddes Halbertsma werkelijk op de geschiedenis van Friesland en hoe is zijn omgang met Friese geschiedenis te typeren? 

Ik wil dit nummer hebben