theo2 website
Hoe gaan we de komende jaren een landschap vormgeven waarin mens, natuur en economie weer met elkaar in balans komen? Welke strategieën zijn nodig? En wie neemt daarbij het voortouw? Op die vragen zijn nu nog geen eenduidige antwoorden te geven, hoewel er hard aan wordt gewerkt.

Ik wil dit nummer hebben