fig 41 pleats met stal websiteHet Fries Landbouwmuseum heeft een nieuw onderdak gekregen in de zogenoemde W.C. de Groot-boerderij in Goutum. Een rijksmonumentale ‘pleats’ gelegen in de oksel van de Overijsselselaan en het Van Harinxmakanaal. Een boerderij met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en een treffend onderkomen voor het museum.

Ik wil dit nummer hebben