DSC 1803 (2) websiteVoor de oorlog was er amper aandacht voor mensen met verstandelijke beperkingen in Friesland. Voor kinderen die niet op school niet mee konden komen, waren er vier schooltjes voor buitengewoon onderwijs, maar de meesten van deze kinderen werden in de dorpsschooltjes achter in de klas gezet. Taco Kingma wijdde zijn leven om hen betere ontwikkelingskansen te bieden. De zwakzinnigenzorg, zoals ze toen werd genoemd, heeft veel aan deze onderwijzerszoon uit Oudega te danken.

Ik wil dit nummer hebben