kinderenTeatse Holtrops fascinatie met de dood zal te maken hebben met de voortijdige dood van twee van zijn zusters, zijn neiging om meer borrels achterover te slaan dan een onderwijzer betaamt, verklaart Doeke Sijens uit zijn bleuigheid. Maar zijn taalkennis, zeker van het Fries, is ten onrechte in de vergetelheid geraakt.

Ik wil dit nummer hebben