AKL005779Een eeuw geleden stierf Sybe Kornelis Bakker, een ‘vooraanman’ van De Blijde Wereld, een rode dominee dus. Hij was wegbereider voor christenen in de SDAP, voor het gebruik van de Friese taal in de kerk en voor predikanten in het leger. Portret van een Fries die dominee, socialist en militair in één was. 

Ik wil dit nummer hebben