Kerk-OuwsterhaulePionieren is een moderne protestantse term, maar eigenlijk beter van toepassing op 17de eeuws Friesland, in het bijzonder in de zuidelijke Wâlden. Toen de katholieke geestelijken het veld ruimden, was in het dunbevolkte zuidwest-Friesland amper een predikant voorhanden. In 1600 was er bijvoorbeeld in heel Oost- en Weststellingwerf maar één predikant.

 

Ik wil dit nummer hebben