Rietbedekte poterbewaarplaats en paardenwaadGlazen poterbewaarplaatsen, hokken waarin de boer zijn pootaardappelen bewaarde, waren nuttig maar verdienden vaak geen schoonheidsprijs. De inspecteur van de Volksgezondheid in Friesland meldt in 1942 op verzoek van de gemeente Dantumadeel dat hij toestemt in het afgeven van een bouwvergunning voor twee poterbewaarplaatsen, onder voorwaarde deze ergens achteraf op het erf te bouwen, omdat ze zeer lelijk zijn. Een inventarisatie.

Ik wil dit nummer hebben