FSM001016867In de winter van 1965/66 stonden voor het laatst grote delen van midden-Friesland onder water. Het Hooglandgemaal maakte daaraan een einde. Veel eerder (1920), en ingrijpender, was de bouw van het Woudagemaal. Het verloste de boeren in de veenweidegebieden van dure wateroverlast. Maar de aanleg ging niet zonder slag of stoot. Waterbeheersing in Friesland is een ingewikkelde kwestie.

Ik wil dit nummer hebben