RP-P-OB websiteJaco Muller van Dokkum was het schoolvoorbeeld van opgroeien voor galg en rad, temeer omdat zowel galg als rad in zijn tijd, begin 18de eeuw, gangbare strafmiddelen waren. Muller reisde door stad en land met zijn kompanen, een spoor van oplichterij achter zich latend. In Amsterdam liep hij tegen de lamp.

Ik wil dit nummer hebben