HolmesBonfire

Nederland bezat midden 17de eeuw meer zeeschepen dan alle andere Europese staten bij elkaar. Toch was het vaderland kwetsbaar voor zee-terrorisme. Zo mag de aanval van de Engelsen op de handelsvloot in het Vlie en de dag erna op het dorp West-Terschelling worden genoemd.

Ik wil dit nummer hebben