Gearstalling fan de redaksje

 • Dr. A.F.B. (Arjen) Dijkstra (secretaris/secretary), historicus, coördinator Scholierenacademie bij het Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen / historian, coordinator of the pre-university academy at the Office of the University of Groningen 
 • Dr. J. (Johan) Frieswijk, historicus, oud-medewerker en gastonderzoekeraan de  Fryske Akademy / historian, former employee and honorary research fellow at the Fryske Akademy.
 • Drs. N.L. (Nelleke) IJssennagger, mediëvist, Conservator Terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries Museum in Leeuwarden en promovenda bij de Rijksuniversiteit Groningen / medievalist, Curator of Archaeological and Medieval Collections at the Fries Museum in Leeuwarden and PhD-candidate at the University of Groningen
 • Drs. M. (Martha) Kist, historicus en mediëvist, collectievormer bij Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden / historian and medievalist, subject librarian and information specialist at Tresoar, Leeuwarden.
 • Drs. O.S. (Otto) Knottnerus, historisch socioloog, onafhankelijk onderzoeker en promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen / historical sociologist, independent researcher and PhD-candidate at the University of Groningen
 • Dr. J.W. Koopmans (redactievoorzitter/chair editorial board), historicus, universitair docent Afdeling Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen / historian, senior lecturer History Department, University of Groningen
 • Dr. A.M. (Marijn) Molema, historicus van de 19e en 20ste eeuw aan de Fryske Akademy / historian of the 19th and 20th century at Fryske Akademy
 • Dr. J.A. (Han) Nijdam, (redacteur/editor), mediëvist, projectleider Oudfries bij de Fryske Akademy / medievalist, principal investigator Old Frisian at the Fryske Akademy. 
 • Drs. S. (Suzanne) Rus, kunsthistoricus, registrar bij het Groninger Museum / art historian, registrar at the Groninger Museum.
 • J. Spoelstra MA (redactie-assistentie/editorial assistance), specialisatie (Friese) Literaire cultuur, onderzoeksassistent lexicografische projecten Fryske Akademy, Leeuwarden / specialization in (Frisian) Literary culture, research assistant lexicography projects Fryske Akademy, Leeuwarden
 • Hans Zijlstra, senior project manager bij Elsevier Science en eigenaar Zijlvaart Advies & Actie / senior project manager at Elsevier Science and owner Zijlvaart Advice & Action


Redaksjeadres

Redaksje De Vrije Fries
p/a Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert