Novimber 2010
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

Us foarâlden wienen lang net sa deeglik as wy tinke. Spil- en spekulaasjesucht wienen ûndeugden dy't ûnder de gegoede Nederlanners rom ferspraat wienen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in ideële ynstelling, begûn yn de 19de iuw mei it propagearjen fan it sparjen en rjochte dêrfoar sparbanken op. Neffens har oertsjûging soe sunich wêze de arbeidersbefolking selsbewust en ûnôfhinklik meitsje. Dat slagge goed: yn oardel iuw waarden de Nederlanners in hiel sunich folkje.

Lês mear...