2De tekst 'Dit is Hetzer Bouricius' is nei restauraasje wer te lêzen op it portret fan Hector Bouricius (1592-1636). Offisjeel is it in berneportret, mar de skilder hat syn takomst al foar eagen hân: Hetzer sil as soan fan in advokaat oan it Hôf fan Fryslân rjochten studearje. In eksponint fan de ynternasjonale studint. Krekt tweintich jier letter wurdt er advokaat yn Ljouwert. 

Ik wol dit nûmer hawwe