Abraham Storck (1644-1708) Walvisvangst websiteWie it domheid of goeleauwichheid en ferkearde adviseurs? Berne út rike âlden yn de Gouden Iuw like Benne Claeses, doopt om 1627 hinne, alles mei te hawwen. Hy waard keapfardijskipper, lykas de measten fan syn famylje. Mar in lokkige kar wie it net, hy makke flater op flater en it liket dêrom dat Benne leaver hie dat der wat minder fan him ferwachte waard.

Ik wol dit nûmer hawwe