koster fryslan

It siet de Fryske lânferhuzers net mei: earst in woeste oertocht nei Ingelân, doe in ferskriklike skipbrek op de Amerikaanske kust en dêrnei yn de Amerikaanske Boargeroarloch telâne komme. It libben fan Sake Kooistra skeat fan it iene uterste yn it oare. En einige op it slachfjild.

Ik wol dit nûmer hawwe